เบอร์โทรศัพท์ เชียงกง ศูนย์รวมอะไหล่มือสองครับ

(1/2) > >>

aids:
เชียงกง นนทบุรี

A.B.S. Bangyai Motor
88/5 ม. 3 ถนนนครอินทร์ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
โทร. 0-9014-8385 / 0-9014-8583

จันทร์ อะไหล่ยนต์
96/52 ซอยกรุงเทพ-นนท์ (ศิริชัย 1) ถนนกรุงเทพ-นนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 0-2965-0691-2 / 0-2965-0474 / 0-2968-4991 / 0-1928-2164

ช.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์
54/5 ม. 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต. บางกรวย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 0-2882-8075-7
169/35 ม. 6 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 12 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ต. บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 0-2968-4917 / 0-2965-0599 / 0-1869-9058 / 0-1937-7134เชียงกง ปทุมวัน

K&N Aotopart
244/73 ถนนเจิรญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0747 / 0-2611-6611

N.D. เจริญยนต์
244/67 จุฬาซอย 5 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-2924

Proparts
โทร. 0-1649-6665 / 0-6331-8946 / 0-7902-4890

ขาว-ชาติ
5 จุฬาซอย 26 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2611-7864 / 0-2611-9927

ท. พัฒนาเจิรญกลการ
117-119-121 จุฬาซอย 30 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0821 / 0-2214-0957

เลิศโสภณมอเตอร์
240-242 จุฬาซอย 34 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-1060 / 0-2215-5455 / 0-2215-6918 / 0-2216-0667

วีระวัฒน์กลการ
126 จุฬาซอย 26 ตรอกพุฒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-4204 / 0-2214-1079 / 0-1988-8876 / 0-1846-4334 / 0-1702-6097 / 0-1456-6668 (Japan : 001 81 474 466810 / 001 81 90 3227 5666)

ศรีนครมิลเลนเนียม
351-353 จุฬาซอย 30 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-2456 / 0-2215-1580 / 0-2216-3150 / 0-2611-6542
     


เชียงกง บางนา


Air Autopart
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/816-7 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-6317-3020 / 0-6664-2661

Auto Home
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 ซอย 4 และ ซอย 5 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3752 / 0-2317-0843

B.P.M. Motor
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/331-3 ซอย 5 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3865-67 / 0-1919-9503 / 0-1696-6444

B.S. อะไหล่ยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/447-50 ซอย 4 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-5333-4 / 0-1565-2833

C&H Motor
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/772-3 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-6323 / 0-2316-8912 / 0-1623-9395

HP Auto
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/611-3 ซอย 3 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-4751 / 0-1817-3613 (Japan : 001 81 90 5454 7332)

K. Part Center
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/1122-4 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-5551-2 / 0-2317-1070-5

K.C.C. Autopart
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/691-2 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3719 / 0-1805-6408 / 0-7259-8211

N.P.K.
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/50-52 ซอย 7 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3709-10 / 0-2759-6744-45 / 0-1171-7742

P&D เจริญยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/963-5 ซอย 7 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2317-1626 / 0-1989-0598

P&P เจริญพัฒน์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/1027 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-8891-2

R.P.A. Motor
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/899-902 ซอย 1 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2317-1024 / 0-1831-8566

R.P.A. Motor
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 ซอย 3 เลขที่ 109/586-8 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3897

R.S.R. Autopart
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/550-1 ซอย 3 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-3738-9 / 0-1689-5002

S.R. Express
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/688-9 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-2833 / 0-2274-6243 / 0-1442-2481 / 0-1870-8892

T.J. กิจมั่งมีออโต้
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/1055-58 ซอยเฟส 4 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2325-0388-9 / 0-1566-5821 / 0-1490-9963 / 0-1441-6063 / 0-1171-9755

V.M.J. Sport
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/220-222 ซอย 6 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-5274 / 0-1908-2885 / 0-6301-7550

V.T. อะไหล่ยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/869-70 ซอย 1 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-1207-8 / 0-1860-5563

Y.M.K. Center
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/758-761 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-5372-3

กมลวลี
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/1045-8 และ 109/1046-51 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2325-0410-11 / 0-2715-0409 / 0-2317-1834 / 0-2313-3058 / 0-1802-5600 / 0-1732-9500 / 0-1692-9786 / 0-9963-1576

กิ้ม ฮะ ฮวด
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/390-1 ซอย 5 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2317-0840

โตเจริญมอเตอร์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 109/1125-6 และ 109/109-112 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2325-0600 / 0-2316-3856

พรเจริญยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/412-4 ซอย 5 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-1540-2 / 0-1912-9914

นิรัน อะไหล่ยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/681-2 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-1854-2238 / 0-4729-7665 / 0-7006-3299

รวมทรัพย์ทวีอินเตอร์พาร์ท
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/137-138 ซอย 2 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2316-4481-2 / 0-2317-0856-7

ลีลายานยนต์
เมืองเซียงกง บางนา กม. 12 เลขที่ 109/856 ซอย 1 ม. 13 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-9968-3158 / 0-6381-5761 / 0-1753-7391

ขอขอบคุณ http://www.hondahut.com/forum/index.php?topic=2519.0

aids:
เบอร์โทรบรรดาเชียงกง !!!!!!!!

ภูเบศน์ คาร์ ออดิโอ 01 - 8341020 สวยหรู คลาสสิค

ดิษฐ์เจริญ PDD 01 - 4879418 หรูหรา ตระการตา

บางใหญ่ เอ็กซ์เพลส 02-9212465

เอ แอนด์ พี ลาดพร้าว71 02-9329001-4

นิพนธ์การช่าง 02-3166288 *วัดกิ่งแก้ว

รานทิพบางมด ถนนพระราม2 **029645687สุรพงษ์

รับชุบโครเมี่ยม ธนชิต รุ่งเจริญการช่าง 04-0810504,07-9725584

ช่างน้อย คลอง7 รังสิต tel.07 9837176

nt sport 098857669

อะไหล่เก่า (เซียงกง)
ที่อยู่ ชื่ออู่ โทรศัพท์ แฟกซ์ รายละเอียด

ปทุมคงคา นำไทยยนต์ 0-2233-0086
0-2234-1253
0-2234-1253
จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์เก่า, เกียร์, เพาเวอร์, ช่วงล่าง BMW, BENZ, PEUGEOT, OPEL, และอื่นๆจุฬาซอย 5

โชคชัยดีเซล
0-2214-1172
01-8114255 0-2611-6405
นำเข้า เครื่องยนต์และอะไหล่รถยนต์ ทุกชนิด พร้อมหัวเก๋งและอุปกรณ์

ล.นครหลวงกลการ
0-2214-0465
0-2215-4861 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ทั้งเก่า และใหม่

อุดมยนต์มอเตอร์
0-2214-1323
0-2215-5437
0-2215-2205-6 0-2215-5345 จำหน่ายอะไหล่ เครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล
จุฬาซอย 8 เอ็ม.อี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง 0-2214-0184
0-2214-1166 จำหน่ายเครื่องยนต์ และอะไหล่ของเก่า
ทุกชนิดจากญี่ปุ่นจุฬาซอย 26

เชนอะไหล่ยนต์ 0-2214-0797 ขายเครื่องยนต์, เกียร์

ชินนำชัย อะไหล่ยนต์ 0-2214-4107
0-2215-5813
0-2214-0323
จำหน่ายอะไหล่, เครื่องยนต์ทุกชนิด

เคี่ยวอิ้วกลการ 98 0-2214-1070 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

เค แอนด์ ซี กลการ 0-2214-1019 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
จุฬาซอย 28

ส ชินยนต์ 0-2214-0280 0-2215-1918 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

พงษ์ชัยอาไหล่ยนต์ 0-2214-0311 อะไหล่เก่าดีเซล

ก.กลการ 0-2214-0325 0-20-2611-6078 จำหน่ายเครื่องยนต์และอะไหล่ทุกชนิด

จิว ไท้ เส็ง
0-2214-2148
0-2214-3509
0-2215-1877
จำหน่ายอะไหล่รถเลียว,กว้านไม้,โตโยต้าทหาร ทุกชนิด

จิว ล้ง ฮวด (ไฮ้)
0-2216-0431
0-2214-2859
01-4427361
รับซื้อ และจำหน่าย อะไหล่รถแทรกเตอร์ และ อะไหล่ทุกชนิด

จิว สี่ อวด อะไหล่
0-2215-1291
01-4003180
จำหน่าย เกียร์กลางอินเตอร์ กว้าน และอะไหล่เลียว ทุกชนิด

ชินยนตรกิจ 0-2214-0580 จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล

ชาตรี กลการ
0-2214-1559
0-2219-2346
01-9132727
01-8531010
01-3064062
0-2215-1386
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่ช่วงล่างทุกชนิด

ซิง เฮง ล้ง
0-2214-0503
0-2215-2173
0-2214-1421
0-2215-1861
0-2215-2173
จำหน่าย และรับสั่งอะไหล่ รถแทรคเตอร์ รถยก และอุปกรณ์ไฮโดรลิก

ซี แอล เอส จ.วิวัฒนายนต์
0-2214-0881
0-2611-6861
0-2215-5325
จำหน่าย สายไฮโดรลิค สายลม สายน้ำมัน สายคันเร่ง สายดังดั๊ม สายคอนโทลต่าง ๆ และข้อต่อทุกชนิด

ต.กิจเจริญมอเตอร์เวอค 0-2214-1877
จำหน่าย เครื่องยนต์ดีเซล และ อะไหล่รถยนต์ ทุกชนิด

ไทยนำฮวด
0-2611-6103
0-2214-1094
01-9254808
0-2611-6103
จำหน่าย อะไหล่รถอีซูซุ ฮีโน ทุกชนิด

ไทย เฮงเส็ง
0-2215-5328
0-2215-1296
จำหน่าย ปั้มไฮโดรลิค EBARA,DAIKIN,KAYABA พร้อมอะไหล่ทุกชนิด

ธนะยนต์อะไหล่ 0-2214-0049 จำหน่าย เบาะรถยนต์

นำไทยมอเตอร์
0-2214-1083
0-2215-4860
01-8517312
จำหน่าย อุปกรณ์แอร์ คอมแอร์ 12V-24 คอยเย็น ตู้แอร์ แผงคอนเดนเซอร์และรับทำท่อน้ำยาแอร์ R12-R134A และสายเพาเวอร์รถยนต์ พร้อมอัดข้อต่อบีบ

ปทุมวันแทรคเตอร์
0-2214-1085
0-2214-1134
0-2215-1916
0-2215-1917
จำหน่ายอะไหล่รถแทรกเตอร์ทุกชนิด

พิพัฒน์ กลการ
0-2214-1129
0-2214-0010
0-2214-1081
0-2215-1381
0-2611-7572
จำหน่ายเครื่องยนต์ และ อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

พิสุทธิ์จักรกล (วัฒน์)
0-2214-0825
0-2214-2143
0-2214-4282
0-2215-1019
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถแทรคเตอร์ แบคโฮ และรถยกทุกชนิด

พรยนต์สวัสด์
0-2214-0686
0-2215-1092
0-2216-6040
0-2216-6596
0-2214-0686
ผู้แทนจำหน่ายอะไหล่ ฮีโน่ ใหม่ และเก่า ของแท้ทุกชนิด

พี แอนด์ พี ออโต้พาร์ท
0-2215-5452
0-2215-5454
0-2215-5333
0-2215-1349
0-2215-1405
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่รถยนต์เก่า ทุกชนิด จากประเทศญี่ปุ่น ชิ้นส่วนประกอบ ตัวรถประตู บังโคลน หน้าปัทม์ไมล์ หัวเก๋ง หน้ากระจัง ไฟหน้า ไฟท้าย เบาะ กันชน ช่วงล่างทุกชิ้น แคชซี คานหน้า เพลาท้าย ปีกนก เพลาข้าง เฟืองท้าย คอมป์แอร์ พวงมาลัย เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล ทุกชนิด

ยู่ ฮะเฮง อะไหล่ยนต์ 0-2214-1313 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ

โรจนกิจเอ็นจิเนียริ่ง
0-2214-0557
0-2215-5765
0-2215-9970-2
0-2215-5765 จำหน่ายอะไหล่แทรคเตอร์ ทุกชนิด

ลักษณ์ชัยอะไหล่ยนต์
0-2214-1003
0-2215-5870
0-2215-5870 จำหน่ายเครื่องยนต์เก่าจากญี่ปุ่นพร้อมอะไหล่

วีระศักดิ์ มอเตอร์ 0-2216-2472-3 0-2215-1876 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อ

สังวรณ์กลการ
0-2216-6282
0-2214-0187
0-2216-6282
จำหน่าย ปะข้างเกียร์ทุกชนิด-อุปกรณ์ดั๊ม เกียร์ทดรอบ และรับกัดเฟืองเกียร์ทุกชนิด

เอช.วาย.แซด. อะไหล่ยนต์
0-2214-1605
0-2215-5341
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด จากประเทศญี่ปุ่น

แอล.เอส.เอช มอเตอร์ 0-2214-1316 จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ทั่วไป

โอ้ว เจ็ง ฮวด
0-2214-4843
0-2215-5338
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด ปั๊มไฮโดรลิก กระบอกไฮโดรลิก ของแทรคเตอร์ มอเตอร์เกียร์ทด คอนโทลไฮโดรลิก และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ

ท ยนต์ชัย ง่วน ซุ่ย ไถ (ย้ง)
0-2214-0346
0-2215-1863
0-2215-1863
จำหน่าย สายไฮดรอลิค สายพาวเวอร์รถยนต์ สายแอร์ สายน้ำมัน สายลวดถักสแตนเลส แกนไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิควาวล์มือโยก-ไฟฟ้า ปั้มไฮดรอลิคเครื่องอัดสาย และ อุปกรณ์ไฮดรอลิค
ทุกชนิด

เฮส.เฮส.ออโต
0-2214-3252
0-2611-6694
0-2611-6694
จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ ดีเซล เบนซิน ประดับยนต์ ทุกชนิด โตโยต้า ไดฮัทสุอีซูซุ ดัทสัน มาสด้า มิตซูบิชิ ฮอนด้าจุฬาซอย28-30

กังอะไหล่
0-2214-0679
0-2214-2585
01-4839427
0-2214-2585
นำเข้า และจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกทุกชนิด

เค.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง (1988)
0-2214-1493
0-2215-1879
01-8074524 0-2214-3524 0-2215-1879
จำหน่าย อะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ปั้มไฮโดรลิคต่าง ๆ รถขุดแบคโฮ และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ

ไทยรวมยนต์
0-2214-0556
0-2214-2190
0-2215-4875
01-8327050
0-2215-1258
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั้งเก่า - ใหม่ ทุกประเภท

บัณฑิตแลการ
0-2214-1005
01-6128914
0-2316-7987
จำหน่าย และสั่งเครื่องยนต์ อะไหล่แทรคเตอร์ แบคโฮ ทุกชนิด

วาย.พี.เอ็น.แมชชินเนอรี่
0-2214-1142
0-2215-1427
0-2215-1427
จำหน่าย ดั๊ม ปะข้าง เครนยกของ เทเลอร์รถพ่วง และอุปกร์เบรคลมทุดชนิด

ม.แสงประทีป ออโต้ 0-2214-2064จุฬาซอย 30

ศรีนครกลการ หจก.
0-2216-3150
0-2214-0449
0-2214-2456
จำหน่ายอะไหล่เก่า - ใหม่ ดีเซลและเบนซิน

ลี้ยนต์ไทย 0-2214-2469 - อะไหล่ช่วงล่างของรถบรรทุก

ศิริศักดิ์กลการ หจก. 0-2216-9289 - จำหน่ายอะไหล่เก่า - ใหม่
ดีเซลและเบนซิน

เกษมยนต์แมชินเนอรี่ 0-2214-1018 0-2216-6357 จำหน่ายเครื่องยนต์เก่าจากญี่ปุ่น
ยี่ห้อ ยันมาร์ คูโบต้า มิตซูบิชิ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อมติดเครื่องยันมาร์
คูโบต้า มิตซูบิชิ เครื่องปั้มลม

เค.สยาม
0-2216-3164
0-2216-3204
0-2216-3164
จำหน่ายอะไหล่รถสิบล้อ - รถขนาดใหญ่

เจริญลาภกลการ
0-2214-0928
0-2215-0358
0-2413-3341
0-2454-3145-7
จำหน่ายเครื่องยนต์ และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

ชัยเกียรติกลการ
0-2214-0794
0-2215-5322
0-2214-4184
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่เก่าจากญี่ปุ่นทุกชนิด

ชัยแสงเรืองอะไหล่ยนต์
0-2214-0665
0-2214-3817
0-2214-0805
0-2215-1285
0-2215-1285
จำหน่าย เครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน พร้อมอะไหล่ และส่วนประกอบรถยนต์ทุกชนิด

ช่วงชัยเจริญยนต์
0-2214-1076
0-2215-5441
0-2215-5566
จำหน่ายดั๊ม อุปกรณ์ดั๊ม เครื่องยนต์ และอะไหล่รถยนต์เก่าทุกชนิด

ช.วิวัฒน์กลการ
0-2214-4496
0-2215-1287
0-2215-1287
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ บอดี้ หน้าปัดประตู รถเล็ก รถใหญ่ คัชซี กระบะ ช่วงล่างใช้แล้วจากญี่ปุ่นทุกชนิด

ซ้ง เส็ง เฮง กี่
0-2214-3522
0-2214-0663
0-2214-0663
จำหน่ายอะไหล่รถสิบล้อ -รถขนาดใหญ่

ซี แอนด์ เอช มอเตอร์
0-2611-6885
01-8602156
0-2611-6885
จำหน่ายเครื่องยนต์เก่าทุกชนิด พร้อมทั้งอะไหล่ใช้แล้ว ช่วงล่าง และอุปกรณ์ตกแต่ง

ซี แอล พี แมชชีนเนอรี่ 0-2214-4284 - จำหน่าย อะไหล่เก่า ทุกประเภท

ท.พัฒนากลการ
0-2214-0821
0-2214-0957
จำหน่าย เครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน ทุกชนิด อีซูซุ โตโยต้า ดัทสัน นิสสันมาสด้า ซูบารุ ไดฮัทสุ
ฮอนด้า กาแลนท์

ไทยยนต์เจริญ
0-2214-1973
0-2214-1709
0-2214-1709
จำหน่ายเครื่อง และอะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ

บรรทัดทองการช่าง
0-2214-0410
บริการ และจำหน่ายท่อไอเสียทุกชนิด เฮดเดอร์ ประดับยนต์ ท่อสแตนเลส

ปทุมวันพานิช
0-2214-1308
0-2215-9655
01-8027919
0-2215-9655
จำหน่ายรถมอเตอร์ไซด์ (ป๊อป) และอะไหล่ (ป๊อป)

ท ประภาพร (ช.วณิชยนต์)
0-2215-5779
0-2214-1497
0-2214-1497
จำหน่าย เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ และอะไหล่จากญี่ปุ่น

พัฒนาธุรกิจอะไหล่ยนต์
0-2214-1115
0-2215-1449
0-2214-3825
0-2215-5326
0-2215-5326
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถยนต์ เครื่องมอเตอร์ไซด์ จากต่างประเทศทุกชนิด

พี.อาร์.อาร์. อิมเพ็กซ์ 0-2214-2253 - จำหน่ายมอเตอร์ไซด์ และอะไหล่ทุกชนิด จากญี่ปุ่น

มิตรยนต์กลการ
0-2214-1520
0-2214-0999
0-2215-3825
0-2215-5337
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถยนต์อีซูซุ 200 แรง JCM นิสสัน โตโยต้า และอุปกรณ์อะไหล่รถดั้มพ์ พร้อมรับเปลี่ยนหน้าจานกระทะล้อ

เลิศทรัพย์กิจเจริญ
0-2215-1853
0-2214-0948
0-2611-8101-3
0-2611-8102
จำหน่ายอะไหล่รถ ฮีโน่ มิตซูบิชโตโยต้า อีซูซุ นิสสัน

เลิศยนต์
0-2214-0875
0-2216-9205-6
0-2611-9077
จำหน่าย เครื่องยนต์และอะไหล่เก่าจากยุโรป เครื่องยนต์เก่าเบนซิน ดีเซล หัวเก๋ง ประตู ฝากระโปรง เพาเวอร์ เกียร์ออโต้

เลิศรุ่งเรือง 0-2214-1087 - จำหน่าย อะไหล่รถยุโรปเบนซ์ บีเอ็มดับบลิว เบาะนั่ง วิทยุ แอร์ อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ท่อยางน้ำมันไฮโดรลิค พร้อมอัดบีบหัวสาย

วี.ที.พี.กลการ
0-2214-0118
0-2215-2247
0-2214-1842
0-2215-2247
จำหน่าย เครื่องยนต์ดีเซลเบนซิน ทุกชนิด พร้อมทั้งอะไหล่่ช่วงล่างดีเซล และเบนซิน

วี.เจ.มอเตอร์
0-2214-2136
0-2611-6101
จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล เบ็นซิน พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ ทุกชนิด

วัฒนายนต์ แมชชีนเนอรี่
0-2214-1163
0-2215-9900
0-2215-2246
จำหน่ายเครื่องยนต์ นิสสันดีเซล และฮีโน่ ทุกรุ่น

ศรีนครกลการ
0-2214-0449
0-2214-2456
0-2216-3150
0-2217-0125
0-2215-4742
ที่ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องยนต์ดีเซล เบนซินทุกรุ่น บริการอะไหล่ด่วน 7 วัน สำหรับรถยนต์ นำเข้าทุกรุ่น สั่งซื้อทางโทรศัพท์ บริการจัดส่งถึง

สากลกลการ
0-2214-2645
01-6558775
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่ เบนซ์ เก๋ง ทุกรุ่น พร้อมตัวถังและช่วงล่าง ทุกชิ้น จากต่างประเทศ

สุพรยนต์
0-2611-5931
01-8497563
0-2611-5930
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ทุกชนิด ของญี่ปุ่น

ส.หวังเจริญมอเตอร์
0-2214-1054
0-2216-7667 0-2216-7667
ผู้นำเข้า และจำหน่าย ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เบนซ์ จากยุโรป

สหโรจน์มอเตอร์ 0-2214-4188ิ - จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

จิวฮะง่วน
0-2214-0795
0-2217-0098
0-2215-0098
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

หยู่ ฮง หลง
0-2214-1062
0-2214-0456
0-2214-0456
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถยนต์ทั้งใหม่่ และเก่า และเฟืองท้ายทุกรุ่น ทุกชนิด

เหรียญทองอะไหล่ยนต์
0-2214-1463
0-2214-3410
0-2214-2179
0-2215-1286
ผู้แทนจำหน่าย กระจกติดรถยนต์ จากโรงงานทุกรุ่น

เอ.เอ. กลการ
0-2214-4287
01-8906711
0-2214-4287
จำหน่าย เกียร์รถยนต์เก่าใช้แล้วทุกชนิด จากประเทศญี่ปุ่น รับซ่อมเกียร์ทุกชนิด

เอส.วาย.เค. กลการ
0-2214-4203
0-2215-0361
จำหน่าย เครื่องยนต์ และอะไหล่่รถยนต์เก่าทุกชนิด อะไหล่ประกอบรถอีแต๋นครบชุด พร้อมทั้งเพลาตีน้ำทำนากุ้ง และยอยประกอบเพลาตีน้ำ เพลากลางครบทุกอย่าง

เอส.ซี.ซี.(2529)
0-2214-0376
0-2214-0472
0-2214-5068
0-2214-0669
0-2214-2333
0-2215-3751
นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ และเครื่องยนต์ใช้แล้ว ทุกชนิดจากประเทศญี่ปุ่น

เอส.เอส.มอเตอร์
0-2214-0661
0-2216-3237
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

แอล.วาย.ที.เทรดดิ้ง
0-2214-2469
0-2215-5327
จำหน่ายเครื่องอะไหล่รถยนต์ เพลาและแกนทุกชนิด

เฮีย สือ ออฟโรด
0-2216-3133
0-2216-3134
01-916-8985
01-8071178
จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ ช่วงล่างรถกระบะ รถตู้ รถ 4x4 WD เกียร์ แหนบ เฟืองท้าย ทุกรุ่น

เฮงเจริญอะไหล่ยนต์
0-2214-5194
0-2215-4870
จำหน่าย เครื่องอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดจุฬาซอย32

ชัย ไดนาโม 0-2214-1914 - รับซ่อมไดนาโมชาร์ท ไดนาโมสตาร์ท เช็คสายไฟรถยนต์ เดินสายไฟรถยนต์ทุกชนิด และจำหน่ายแบตเตอร์

ตี๋เล็กอะไหล่ยนต์
0-2215-1282
0-2214-4285
0-2611-7336
0-2316-2129
0-2316-2130
01-4805068
0-2611-9829
จำหน่าย เครื่องยนต์เก่า และอะไหล่รถยนต์ญี่ปุ่นทุกชนิด ชิ้นส่วนประกอบตัวถัง พร้อมทั้งช่วงล่างหัวรถตัด ท้ายรถตัด เพลาท้าย กระบะ ปีกนก ประตู บังโคลน หน้าปัทม์ไมล์ เบาะนั่ง

ธีระศักดิ์ยนต์
0-2214-2488
0-2215-3768
0-2214-2488
จำหน่าย อะไหล่ ญี่ปุ่น ทั่วไป

ปีติ เอ็นจิเนียริ่ง
0-2215-6743
0-2215-6755
0-2216-3464
0-2216-4960
จำหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์ทุกชนิด

ท ยนต์ชัย ง่วน ซุ่ย ไถ (ย้ง)
0-2214-1561
0-2215-7938
01-4866651
0-2215-7938
จำหน่าย สายไฮดรอลิค สายพาวเวอร์์รถยนต์ สายแอร์ สายน้ำมัน สายลวดถักสแตนเลส แกนไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิควาวล์มือโยก-ไฟฟ้า ปั้มไฮดรอลิค เครื่องอัดสาย และ อุปกรณ์ไฮดรอลิค ทุกชนิด

เลิศทรัพย์ อะไหล่ยนต์
0-2214-2428
0-2214-2129
0-2938-6563
0-2611-9959
0-2611-6437
จำหน่าย อะไหล่เก่าจากญี่ปุ่นทุกชนิด

ว.พจน์อะไหล่ยนต์ 0-2216-6306 - จำหน่ายอะไหล่ใหม่ไต้หวัน และเก่า โตโยต้า นิสสัน มิตซู ฮอนด้า รถตู้ กระบะ BMW, VOLVO, PEUGEOT, BENZ

หยีอะไหล่ยนต์
0-2611-9840
0-2611-7906
01-628-5663
จำหน่ายเครื่องยนต์เก่าทุกชนิด พร้อมทั้งอะไหล่ พาร์ท ช่วงล่าง จากประเทศญี่ปุ่น

เอ แอนด์ ที อะไหล่
0-2214-0937
0-2214-0448
01-2546673
0-2214-0448
จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ ประตู บังโคลน ฝากระโปรงหน้า - หลังกันชน ไฟท้าย หน้ากระจัง ทุกชนิด จากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

เอส.แอล.เอ็ม ออโตพาร์ท
0-2216-8338
0-2214-1430
01-6400706
0-2215-8624
จำหน่าย อะไหล่รถยนต์เก่าจากญี่ปุ่นช่วงล่าง รถเก๋ง และรถกระบะ
อมรยนต์ 0-2215-5335
0-2215-9180
0-2214-0555
0-2214-5078 0-2215-2086 จำหน่าย สายพาน มิตซูโบชิ
รุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 0-2214-2425
0-2214-4480 - จำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรลิค และอะไหล่ฟอล์คลิฟท์
จากประเทศญี่ปุ่น
ซอยจุฬา
32-34 ปทุมวันอะไหล่ยนต์ 0-2215-1277
0-2215-2157
0-2215-1324 0-2215-2377 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
จุฬาซอย34 เลิศโสภณมอเตอร์ 0-2215-5455 0-2216-4688 อะไหล่เก่าเบนซิน
พี.เอช.ที.อะไหล่ 0-2214-4651
0-2214-1950
0-2215-1814
0-2611-6465 จำหน่าย และนำเข้า หัวเก๋ง
ตัวถัง ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
รถญี่ปุ่นทุกรุ่น ของเก่าใช้แล้ว
คุณภาพดี ประตู,บังโคลน,ฝากระโปรง,
กันชน หน้ากระจัง ไฟหน้า ไฟท้าย
ช่วงล่าง หน้า- หลัง
เมโทร โพลิแทนต์ 0-2214-0449
0-2214-2456 0-2215-4742 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
ศุภโชคกลการ 0-2216-7063 - ศูนย์รวม ประดับยนต์
ทุกชนิด ส่ง-ปลีก
อินเตอร์อะไหล่ 0-2214-3075
0-2214-4762
0-2215-1305
0-2611-6843-5 0-2215-0530 จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง
เข็มขัดนิรภัย เบาะ เบาะสปอร์ต
หน้ากระจัง กันชน ไฟหน้า ไฟท้าย
หน้าปัทม์ ประตู บังโคลน เพลาขับ
แร็ค ตู้แอร์ รังผึ้ง กระจกฯ
เรืองรัตน์อะไหล่ยนต์ 0-2215-2376
0-2214-0324
0-2216-8480
0-2611-7689 - จำหน่ายอะไหล่ญี่ปุ่น และไต้หวันทุกชนิด
สง่ายนต์ 0-2214-0807 - จำหน่าย เครื่องยนต์ ดัทสัน โตโยต้า
มาสด้า ไดฮัทสุ โคลท์ นิสสัน
พร้อมทั้งประตู บังโคลน
ช่วงล่าง และอะไหล่ทุกชนิด
อยู่เจริญกลการ 0-2214-1013
0-2214-3527 - จำหน่ายเครื่องอะไหล่รถยนต์ อีซูซุ
โตโยต้า นิสสัน
หน้าอำเภอ
ปทุมวัน ว.วรรณชัยยนต์ 0-2214-0297
0-2214-0280
0-2214-0580 0-2215-1918 จำหน่าย เครื่องยนต์ และ
อะไหล่เก่าจากประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบคุณ http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=141510

aids:
ปทุมวัน
1. แพงเกือบสุด ต่อไม่ค่อยได้ คุยไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ครบทุกอย่าง P & P หน้าลานจอด สน. 02-2155452 02-2155454
2. ราคาไม่แรง มีเกือบครบทุกอย่าง SAM 02-2192425 02-2192426
3. ราคาไม่แรง แต่ไม่มีเครื่อง เลิศโสภณ 02-2155455 02-2156918
4. ราคาแรง เครื่องเพียบ โชคชัยดีเซล 02-2140922
5. ราคากลางๆ เน้นทางท่อ เน้นรู + เน้นเรื่องเสียง สยามเซียงกง 02-214-2485
6. ราคากลางๆ พวกของกระจุกกระจิก เจริญยนต์ 02 -2142924
7. ราคาแรงมาก ของแต่งมีหน่อยเดียว A Auto Part 02-6117714
8. ราคาไม่แน่นอน เครื่องกะพวกกระโปรง ขาว-ชาติ 02-6117864
9. ราคาแรง ชอบ Build ของ ศรีนคร Spare Parts 02-6118791
10. หลังๆไปรับทำแก๊ซติดรถ เอ็น พี โชวไก 02-215-1402
11. ปิ่นประทาน ที่ปทุมวันไม่ใหญ่ แต่บางนาใหญ่มาก เป็นเจ้าที่ตัดของกระจายให้รายเล็ก 02-2141016
12. รวมทรัพย์ กลางๆ มีเครื่องกะพวกโคมไฟรถ ซ.26ท้ายซอย 02-2142028
13. ธนภัทร อะไหล่ ขาใหญ่พวกไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว กระจกข้าง ทุกยี่ห้อ หาได้ร้านนี้ ซ.กลาง 02-2155417
14. สมบัติกลการ กลางๆ เน้นเครื่อง ราคาแรงนิดหน่อย ซ.กลาง 02-6117832
15. ศิริพร เน้นพวกเบาะ Standard กะ Guage นิดหน่อย ราคาแรง เจ๊เคี่ยวจัด ซ.กลาง 02-2140453
16. เคนอะไหล่ยนต์ กลางๆ ราคาใช้ได้ ของแต่งเล็กน้อย ซ.24 02-2169487
17.วีระวัฒน์กลการ ตัวใหญ่ เน้นเครื่อง ซ.กลาง 02-2144204
18. ศรีฟ้ามอเตอร์ ของแต่งเล็กน้อย ราคาตามความซี้กะเจ๊ ซ.30 02-2140701
19. โสภณเทอร์โบ ร้านรับซ่อมเทอร์โบ ในร้านมีเป็นร้อยตัวได้ ซ.26 02-2152175
20. ชัยศิริยนต์ ของแต่งล้วนๆ ท่อ กับ Guage เยอะ เจ้าของชื่อ อ้ำ ซ.26 02-2140774
21. วีระวัฒน์กลการ กลางๆ เน้นเครื่อง ซ.กลาง 02-2144204
22. อินเตอร์อะไหล่ กลางๆ เน้นที่ไฟหน้าหลัง เบาะ คอนโซล ซ.34 ใกล้ สน. 02-2151305
23. SLM ร้านเดียวกับ SAM แต่แพงกว่า ลานจอดเล็กใกล้สน. 02-2168338
24. ตรีทศ อินเตอร์ ร้านเล็กแต่คุยว่าหาได้ทุกอย่าง ซ.28 02-2140924
25. ศุภโชคกลการ ติดสน. ขายของใหม่แต่งรถอย่างเดียว หลังๆ ราคาแพงเทียบกับวรจักร 02-2167063
26. จิวฮะเส็ง ร้าน เล็กๆ แต่ของประกอบเครื่อง(ลูกสูบ ข้อเหวี่ยง ก้าน) เยอะมาก ซ.30 02-2140941
27. ธีระพันธ์คลัทซ์ ซ.กลาง เน้นที่ Clutch ไม่ได้ 02-6116412
28. ช.ประเก็น ถนนบรรทัดทอง สุดยอด(ไทย)ปะเก็นเหล็ก 02-2152488
29. Driver Motor Sport ของ ท่านเหน่ง ซ. กลางเกือบถึงทางออกพระราม 4 แล้ว 02-2155569
30. K.S.K อะไหล่ ร้านเล็กๆ เน้น ที่จักรยานเสือภูเขา ซ.28 02-2143116

ไปแถวๆ ที่อื่นๆ บ้าง
1. ป.รุ่งโรจน์ อะไหล่ยนต์ อะไหล่นิสสันทุกรุ่น ราคาลดได้ประมาณ 20-30 % จากราคาห้าง 02-6210622-6
2. ชิงนำชัย พระรามสี่ใต้ทางด่วน ใหญ่มาก แต่เป็นของ Standard เมื่อก่อนราคาถูก02-3502929-35
3. ชิงนำชัย ลาดกระบัง ใหญ่เช่นกัน เครื่องเยอะ ของแต่งมีมาพอควร พวก EVO เยอะใช้ได้ ราคาถูกบ้างไม่ถูกบ้าง 02-3268999
4. tsn สี่แยกบางพู มีทุกอย่างยกเว้น bb อิอิ
5. tsn สี่แยกพระนั่งเกล้า.......เดิมๆ bb มากมาย
6. วี.โอ.พี. โอโต้พาร์ท...........ของแต่งสวยๆเชียงกงพระราม 3 02-6814869
7. โสธร ท่าพระ ................bb มากมายทุกชิ้นครับ................02-8765354-7
8. นนทรีกลการ......ถนนเชื้อเพลิงตรงข้ามชิงนำชัย.......ตัวถังพอมี ....02-7260488
9. อาร์ ที วี ....ปากทางเข้า mmc รังสิต ของหรูเยอะแยะ อิอิ 02-9082054
10.เซียงกงสุขสวัสดิ์ ......หรือโหวงชัย สาขา 1 อิอิ...............02-4641883ไปแถวรังสิต
1. ใหญ่สุด เอี่ยม อะไหล่ยนต์ เครื่องเยอะมาก 02-9017792-5
2. กลางๆ ไทยอินเตอร์ ของแต่งมาเป็นระยะๆ 02-9018284
3. กลางๆ ส.รุ่งเรือง ที่ว่ามีหน้า-หลังตัด ราคาโหด 02-9017390-1
4. JR & Sun ของแต่งล้วนๆ อยู่ทางขวาสุดซอย 02-9017470
แถวนี้จะมีร้านของแต่งอยู่ 2-3ร้าน แต่ผมไม่มีเบอร์แล้ว
5. ของกระจุกกระจิก ชาติกลการ 02-9017289
6. กลางๆ เน้นจักรยานเสือภูเขา ABC 02-5213849
7. ขายพวกกระโปรงหน้า-หลัง S Y motor 02-9017512

บางนา
1. ของแต่งสุดๆ RPA ซ.1 ตาปืน 02-3171024-5
2. ของแต่งสุดๆเหมือนกัน ญาติตาปืน ซ.3 RPA 02-3163897
3. ของแต่งแต่แพง อ.กลการ ซ.7 02-3171718
4. ของแต่ง เน้น Mitsu ก็ต้องนี่เลย Over-Act ซ.4 มือถือ 01-8143171
5. ของแต่ง เน้น Honda ร้านคุณตุ่น ซ.3 02-3163889
6. เครื่องล้วนๆ ป.วัฒนยนต์ ซ.7 02-3164488-89
7. เครื่องล้วนๆ คร่ำคูณ ซ.7 02-7511500-3
8. เครื่องกะช่วงล่าง ร้านใหญ่ ปิ่นประทาน 02-3164518-9
9. ไฟ ฝากระโปรง เครื่อง เน้นของสิงค์โปร์ ตรงรุ่นบ้านเรา RK อะไหล่ ซ.1ก่อนข้ามคลอง 02-3250433
10. เครื่องกะกระจุกกระจิ๊ก เลิศบุญ ซ.5 02-3171679
11. โจ้ อะไหล่ยนต์ พวกหน้าตัดเยอะ ติดกะ Over-Act ซ.4 02-3113251-2
12. SLS motor ซ. 5 ท้ายซอย เน้น EVO 5-6-7 มาทั้งแพ 02-3165335-6
13. โตเจริญ ซ.1 ต้นซอยเลย 02-3250600
14. P. C. R. ซ.3 ต้นซอย พวกเบาะ กะพวกไฟหน้า ไฟหลัง 02-3172035
15. เดชทัช ท้าย ซ.5 พวกของจุกจิกเล็กน้อย02-3164702
16. พ.พัฒนอิทธิฯ ซ.3 ข้าง RPA พวกเครื่องเสียง กะเครื่อง เอ..... เบอร์โทรหาย...........
17. SP autopart ท้าย ซ.2 พวกเบาะ เครื่องเสียง ท่อ 02-3171804-5
18. เด่นชัยยนต์ เอาเข้ามาทุกอย่าง ดุม Sky เยอะแต่ราคาแรง ซ.2 02-3168985-6
19. สุดซอย 1 ข้างร้านไฟเบอร์ เน้นของแต่ง ราคาแรง มีแต่เบอร์มือถือ 01 -3431036
20. รวมทรัพย์ทวี ซ. 7 เน้นเครื่องกะของประดับรถนิดหน่อย 02-3164481

ขอขอบคุณhttp://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=2597.0

chai-ann:
ขอบคุณด้วยGasครับคุณaids
มีประโยชน์มากเลยครับ น่าจะเก็บใว้เลยนะครับ
เพื่อนสมาชิกจะได้ดูกันได้ตลอดไป  ;D

Omega VIP:
ละเอียดมากครับพี่ AID สุดยอดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป